„Záchrana sokola je významnou událostí nejen pro odbornou ornitologickou veřejnost. Sokol patří mezi kriticky ohrožené druhy, jehož populace na dlouhá desetiletí úplně vymizela z české přírody,“ uvedl radní hl. m. Prahy Radek Lohynský odpovědný za oblast životního prostředí.  

Jako vhodné místo pro návrat vyléčeného dravce do přirozeného prostředí byl vybrán vrch Vítkov, kde se před polednem sešli ornitologové, zástupci Lesů hl. m. Prahy i představitelé Hl. m. Prahy včele s radním Lohynským. Ten přímo asistoval při samotném vypouštění sokola a podrobněji se seznámil s problematikou zachování populace sokolů v městském prostředí. „Své místo zde totiž bezesporu mají. Jako dravci živící se např. holuby, mohou významně přispět k přirozené regulaci stavu holubů ve městě,“ vysvětlil ornitolog Dušan Rak, který se pražskými sokoly řadu let zabývá.

V současnosti je v celé republice sotva 50 hnízdících párů. Dravci se často do měst přesouvají za zdrojem potravy, ale neumí si poradit s různými nástrahami města.

Tato samice měla štěstí v neštěstí, protože nebyla poraněna vážně a dostalo se jí rychlé veterinární pomoci. Po několika dnech rehabilitace mohla být opět vypuštěna do volné přírody – v tomto případě zpět nad pražské střechy.  

Nalezená samice je původem z Německa a byla označena jako mládě na dálku čitelným kroužkem. Tudíž jsme schopni říci, že jde o ptáka, který se v Praze zdržuje již dva roky společně se samcem, se kterým se doufejme brzy po vypuštění znovu spárují.

Možnosti k zahnízdění jsou ve městě velmi omezené, proto je snaha umísťovat na vhodných místech náhradní hnízdní podložky a nabízet vzácnému dravci bezpečné hnízdní prostředí. V rámci tohoto úsilí jsou oslovováni vlastníci objektů, v jejichž areálech se sokoli vyskytují.

„Na jaře letošního roku se podařilo Lesům hlavního města Prahy a ornitologům České společnosti ornitologické jednu náhradní podložku umístit také ve věži  kostela v Praze Karlíně,“ doplnil Václav Kroutil, ředitel Lesů hl. m. Prahy.

Tento výjimečný dravec a nepřekonatelný letec (až 300 km/hod.) si určitě zaslouží naši péči a pozornost.