Seminářů se zúčastnilo celkem 120 pedagogů ze 105 mateřských škol v Praze. Jeho obsahem byla informace o nakládání s odpady v Praze, jak funguje systém pro mateřské školy a užitečná rada, jak postupovat při zavádění třídění odpadů v MŠ, seznámení s novými projekty, informační kampaní a dalším. Přínosem byla také informace zástupce kolektivních systémů Asekol, Ekolamp a Elektrowin o zpětném odběru a recyklaci elektroodpadu a seznámení účastníků se zajímavým školním vzdělávacím programem Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, do kterého se mohou zapojit i mateřské školy.

Dále byli pedagogové informováni o projektech a aktivitách v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) se zaměřením na školy a předškolní výchovu dětí, které připravuje hl. m. Praha ve spolupráci s řadou organizací, společností a firem a dověděli se rovněž, co nového se připravuje v oblasti EVVO pro letošní rok 2013.

Seminář byl poskytnutý učitelům zdarma a rovněž tak informační materiály k daným tématům.