Letošním tématem Dne země je Příroda ve městě, a tak na webových stránkách denzeme.eu v jednotlivých “stáncích” návštěvníci najdou hry, zajímavé články s kvízy nebo návody na výrobky z recyklovaného odpadu, zajímavé informace z oblasti pěstování ve městech, fotosoutěž a další. Stačí se jen zaregistrovat. A aby to vše bylo zábavné a trochu napínavé, návštěvníci za plnění úkolů sbírají groše, za které si mohou v samoobsluze vybrat různé dárky - a to od různých omalovánek pexes a her až po audioknihy nebo vybavení do přírody nebo na kolo.

„Příroda a zdravé životní prostředí je v současné době jedna z největších priorit Prahy. Proto investujeme nemalé peníze do výsadby nových stromů, revitalizace vodních toků, tvorby nových biotopů, zakládání mezí a remízků na městských polích, rekonstrukcí parků a dalších. Nedávno tak třeba vznikl úplně nový ostrov na rybníku Martiňák a další projekty. Je důležité, aby i v době pandemie koronaviru téma přírody a životního prostředí nezapadlo,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.

„Dnes se potýkáme s řadou ekologických problémů, z nichž některé jsou mnohem větší než v sedmdesátých letech. Mezi ty nejvýznamnější patří globální klimatické změny,“ připomíná Vendula Audolenská, specialistka informací o životním prostředí hl. m. Prahy „Navzdory této existenciální hrozbě řada států ochranu životního prostředí podceňuje, nedodržuje Pařížskou dohodu (úmluvu OSN o změně klimatu z roku 2015) a vymezuje se proti zavedeným a fungujícím opatřením na ochranu životního prostředí,“ doplňuje Audolenská. Den Země podle ní celému světu připomíná, že nesmíme usnout na vavřínech a nechat se uchlácholit mezinárodními úmluvami. Naopak se máme domáhat jejich dodržování a pokud možno sami přispět ke zlepšování životního prostředí. A právě takové akce, jako je oslava Dne Země, mají široké veřejnosti a zejména dětem, nabídnout zábavu, poučení a návody, jak každý jednotlivec může přispět ke zlepšení životního prostředí!

„Původně jsme Den Země chtěli oslavit na Kampě. Ve spolupráci s řadou pražských organizací jsme připravili spoustu stanovišť pro celé školní kolektivy, i pro rodiny s dětmi. V důsledku vládních opatření byla akce odvolána a tak jsme se rozhodli celou akci přesunout do virtuálního prostředí, aby o ni děti nepřišly,” vysvětluje Olin Horáček, organizátor Dne Země z agentury Kristián.

Oslava na stránkách denzeme.eu potrvá do konce května, na návštěvníky čekají i různá překvapení. Přijďte se podívat.

Den Země

Letos se slaví již po padesáté. Poprvé ho zorganizoval v roce 1970 teprve 25letý student Denis Hayes. Oslovil přitom neuvěřitelných 20 milionů Američanů, tedy 10 % tehdejšího obyvatelstva USA. Demonstrace, pochody, čištění životního prostředí a další akce rozpoutaly debatu o nutnosti regulování nešetrného zacházení s přírodou, které má negativní dopad na naši planetu.