„V oblasti vzdělávání řešíme důležité projekty k zajištění fyzického bezpečí dětí ve školách nebo při organizovaných volnočasových aktivit. V dopravě se zase s dalšími městskými aktéry domlouváme na zajištění přechodů u škol nebo na ochraně hřišť. Internet je ale prostor, kde nám při zajišťování bezpečnosti musí nejvíce pomoci rodiče. Velmi proto vítáme právě aktivity projektu Kraje pro bezpečný internet, které mají přesah ke spolupráci s rodiči a k informování všech o problematice kybebezpečnosti," uvedl radní hl. m. Prahy Vít Šimral.

Žáci a studenti si po absolvování soutěžního kvízu mohou také zasoutěžit i v kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti a opět zde mohou získat zajímavé ceny od partnerů projektu  - sdružení CZ.NIC, společností Microsoft a GORDIC.

Lekce a soutěžní kvíz, který poběží do listopadu 2019, jsou dostupné na webu www.KPBI.cz. Poté bude následovat losování vítězů a prezenční krajské finále soutěžního kvízu PLUS.

V loňském roce se do soutěžního kvízu zapojilo více jak 31 000 žáků a studentů. Z výsledků testování vyplynulo, že největší obtíže při bezpečném chování na internetu dělají žákům a studentům otázky související se sdílením osobních údajů a fotografií.

Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR. V rámci svých aktivit také úzce spolupracuje s Policií ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu jsou kromě e-learningových kurzů pro žáky a studenty, připraveny lekce pro učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky a policisty i videospoty pro rodiče, seniory a pro mládež.