Revitalizace vodního díla zahrnuje různé více či méně viditelné práce, z nichž samozřejmě nejvýraznější je samotné odbahnění. Již v předstihu byla v roce 2003 postavena v horní části nádrže dělící přeronová hráz, která od té doby zachycuje sedimenty a zabraňuje dalšímu zanášení přehrady. V letech 2009-2010 byla provedena sanace betonového objektu hlavního vypouštěcího zařízení přehrady. V  roce 2010 byl proveden kompletní průzkum celého povodí Botiče nad přehradou s cílem objevit a identifikovat znečišťovatele vody Botiče s cílem zlepšit i kvalitu vody, přitékající do přehrady. Na pravém břehu nádrže byla již v zimě 2010 zahájena rekonstrukce břehového doprovodu, kdy na příhodných lokalitách byly odstraněny u nás nepůvodní akáty a budou nahrazeny novými výsadbami vrb a olší. Na levém břehu  bude v letošním roce provedeno lokální zpevnění břehů z kamenného záhozu.

Samotný projekt odbahnění řeší vyčištění celé plochy dna od přeronové hrázky po hlavní hráz. V rámci přípravných prací byly v horní části přehrady provedeny odvodňovací strouhy tak, aby bahno rychleji vysychalo. V horní části nádrže, která je z biologického hlediska hodnocena jako nejcennější, budou zřízeny dva ostrůvky s oblázky určené pro hnízdění ptáků a jeden malý mokřad pro rozvoj obojživelníků.

„Práce na odbahnění byly zahájeny dne 21. 4. 2011 předáním staveniště dodavateli prací – sdružení firem „ Čistá Hostivař“, vlastní odbahnění započalo dnes výstavbou provizorní komunikace na odvoz bahna ve dně přehrady a také již přehazováním bahna širokopásými bagry . Celkové náklady na vlastní odbahnění jsou 75 milionů korun a budou hrazeny z rozpočtu hlavního města Prahy,“ uvedl 1. náměstek primátora Karel Březina a dodal: „Vodní dílo Hostivař je největší vodní nádrží na území Prahy, a to jak velikostí zatopené plochy - téměř 35 hektarů, tak i na objem zadržované vody - 1,31 milionu m3. Přehrada byla postavena v letech 1959 - 1963,  od té doby nebyla nikdy čištěna a je po celé ploše zanesena bahnem, což negativně ovlivňuje jak retenční schopnosti přehrady, možnosti provozních manipulací na hrázi, tak i kvalitu vody, a tím i možnosti rekreačního využívání přehrady. Celkově je totiž v přehradní nádrži 197 000 m3 sedimentu, s maximální změřenou výškou bahna 2,7 metru.“

V rámci dlouhodobého programu „Obnova a revitalizace pražských nádrží“, který připravuje a zajišťuje odbor ochrany prostředí MHMP, probíhaly postupně revitalizační práce na jednotlivých nádržích v majetku hl.m.Prahy. V rámci těchto prací tak byl např. odbahněn Počernický rybník (60 000m3 bahna), vodní dílo Džbán (54 000 m3) nebo Kyjský rybník (69 000 m3).

 

           

V Praze 27. 4. 2011