/zpráva z 15. jednání Rady hl. m. Prahy 21. dubna 2015/

„Pod parkovou komunikací se bude rekonstruovat teplovod, a to nejdříve v září 2015, případně v roce 2016. Je to dobrá příležitost k její následné kompletní opravě, která bude mimo jiné obsahovat výstavbu veřejného osvětlení, pítka, laviček či obnovou stromořadí. Zpracovaný projekt bude sloužit jako podklad pro získání stavebního povolení,“ uvedla radní Jana Plamínková.