Hlavním důvodem zvýšeného zájmu návštěvníků je pravděpodobně nově spuštěná možnost vyřešit poplatek za komunální odpad prostřednictvím Portálu Pražana. Magistrát hl. m. Prahy o této službě informoval tiskovou zprávou na začátku června. Současně oslovil dopisem nebo e-mailem právnické osoby, zejména Společenství vlastníků bytových jednotek. Prostřednictvím datové schránky mají na Portálu Pražana přístup i k aktuálnímu náhledu daňového účtu k agendě komunálního odpadu, včetně možnosti vyřešit platbu přes online generovaný QR kód, případně vrácení přeplatku.

„Uplynulé týdny jasně potvrzují, že Pražané mají o digitální služby stále větší zájem. Je pro ně logicky daleko jednodušší vyřešit agendu online než fyzicky navštívit příslušný úřad. U agendy poplatků za komunální odpad jsem kladl od začátku důraz na to, aby byla jednou z prvních v nabídce Portálu Pražana. V hlavním městě je totiž téměř 100 tisíc subjektů, které ho mají povinnost platit dvakrát do roka,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

V současné době nabízí Portál Pražana přihlášení pomocí datové schránky a přes prostředky sdružené pod portálem eIdentita.cz. Před několika týdny také nově přibyla možnost přihlásit se do něj pomocí internetového bankovnictví (tzv. bankovní identita).

Správu a rozvoj Portálu Pražana zajišťuje městská společnost Operátor ICT, a.s. (OICT). Podle generálního ředitele OICT Michala Fišera bude význam možnosti využití Portálu Pražana pro fyzické, ale i právnické osoby a podnikatele růst s tím, jak na něm budou přibývat nové funkcionality.

„OICT buduje Portál Pražana jako centrum digitálních služeb nejen pro obyvatele metropole. Pro úřad i občany je Portál příležitostí pro digitalizaci a zefektivnění práce. Nyní jsme pořád ještě na začátku, ale počet dostupných služeb chceme rychle zvyšovat také díky postupnému zapojení městských částí a městem zřízených organizací,“ doplnil Michal Fišer.

Podle jeho slov se jedná například o řešení zón placeného stání nebo o agendu psů ve vybraných městských částech, a to ještě do konce roku 2021. V další fázi by měly přibýt vybrané služby městských organizací, například Dopravního podniku hl. m. Prahy, Pražských služeb nebo Technické správy komunikací hl. m. Prahy.