Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob pro Zahradu Kinských platí do 8.00 hodin 24. června 2013. V případě Královské obory – Stromovky byla vymezena oblast, pro kterou tento zákaz bude platit až do 24.00 hodin 7. července 2013 (grafické znázornění vymezené oblasti je uvedeno v příloze).

Radní zároveň žádají starosty městských částí hlavního města Prahy, aby postupovali obdobně jako hlavní město Praha při rozhodování o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob ve vybraných parcích na území hlavního města Prahy, u nichž je správa těchto parků svěřena městským částem.

Příloha: