Cílem hlavního města Prahy je ve spolupráci s městkou částí a všemi vlastníky v území umožnit revitalizaci a zástavbu areálu nádraží formou urbanistické soutěže. Tento záměr podpořilo i zastupitelstvo MČ Praha 3 usnesením z února tohoto roku, to starostce uložilo přípravu soutěže koordinovat s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Ten dále již koordinoval řadu jednání směřujících k podpisu společného memoranda o spolupráci při transformaci území mezi všemi aktéry. Práce na připravovaném memorandu byly přerušeny pouze proto, že jedna ze stran prodala v dotčené lokalitě pozemky a nový majitel potřeboval čas na rozmyšlenou.

MČ Praha 3 mezitím bez konzultace o společném postupu s hlavním městem Prahou jedná s Central Group o podpisu smlouvy o spolupráci. Městská část v návrhu smlouvy akceptuje, že podoba území Central Group nebude fakticky řešena v rámci soutěže. Developer se naopak nezavazuje k ničemu jinému, než že v území postaví jednu mateřskou školku.

„MČ Praha 3 udělá velkou chybu, pokud se k těmto krokům smluvně zaváže, aniž by znala podobu budoucí zástavby. Zpracování územní studie pro celé transformační území přinese místo zástavby salámovou metodou kvalitu koncepčního řešení, dále rovnoměrné rozdělení nákladů a benefitů spojených s vybudováním občanské vybavenosti a dohodou všech hlavních aktérů se také významně sníží riziko zablokování výstavby z důvodu mnoha odvolání a žalob,“ uvádí Petra Kolínská, náměstkyně primátorky a radní pro územní rozvoj.

Memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci urbanistické soutěže a zpracování územní studie je připraveno, jeho finalizaci zbrzdila pouze změna vlastníka u jedné části pozemků.