Jak jsem předpokládal, cesta byla přínosem pro přípravu našeho simulovaného cvičení blackout, které proběhne 26. února. 2014. Podařilo se za tak krátkou dobu navštívit nejvíce postižená místa v oblasti Postojna a získat mnoho informací. Například železniční dopravu se podařilo obnovit po týdnu a to pomocí naftových vlaků,“ říká ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy Josef Juránek.

V zemi pomáhají odborníci a záchranářské týmy z České republiky, Německa, Rakouska, Polska, Maďarska, Rumunska, Itálie a Chorvatska. Zástupci Prahy se setkali s pracovníky civilní ochrany, hasiči, místními samosprávami, s představiteli jednoho z pěti distributorů elektrické energie a také s jednotkou Hasičského záchranného sboru z Ostravy.

Jeden z hlavních problémů při odstraňování následků přírodní katastrofy byla komunikace s dodavateli elektrické energie, kdy chyběly pro záchranáře plány rozvodů elektrické energie. „Praha takovými plány od Pražské energetiky disponuje, Praze nehrozí v tomto směru neinformovanost,“ říká primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček.

Praha obdržela pozvání z Lublaně k návštěvě a primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček vyslal na inspekční cestu ředitele odboru bezpečnosti a krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Josefa Juránka a ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Jaromíra Peška.

Štábní cvičení blackout se uskuteční 26. února 2014 a má ověřit připravenost Prahy na případný obrovský výpadek dodávek elektřiny, který zasáhne celé město. Pražanů se cvičení nedotkne, bude simulované. Praha chce zjistit, co vše by při výpadku elektřiny mohlo nastat, jak spolupracují složky záchranného systému, jaká je informovanost občanů. A také, co hlavní město dokáže řešit vlastními silami a s čím bude muset pomoci stát, případně Evropská unie.