Finanční prostředky budou poskytnuty stejným způsobem jako v předchozích obdobích. Čtvrtina z uvedené částky, tj. 32,1 mil. Kč, je určena na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působící na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. Další čtvrtinový podíl z určené částky, ve výši 32,1 mil. Kč, tvoří finance určené na sport a zbývající polovina ve výši 64,3 mil. Kč je určena na podporu kultury, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

„V objemu vybraných prostředků z výherních hracích přístrojů a jiných her meziročně registrujeme pokles. Je tomu tak zejména díky přijaté politice nulové tolerance hazardu v Praze. Díky postupnému úbytku hracích zařízení inkasovalo město v roce 2017 zhruba o 61 mil. Kč méně, než za stejné období loňského roku. Procento, kterým se jednotlivé městské části hl. m. Prahy se podílejí na části odvodu, je stanoveno obdobně jako v předchozím období, tj. poměrně podle počtu obyvatel každé městské části. Tento systém alokace prostředků jednotlivé radnice zbavuje obav ze zavádění regulace na svém území,“ uvedla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová.

Hlavní město Praha inkasovalo za období od 1. dubna do 30. září 2017 část dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 257,1 mil. Kč a dále část dílčího odvodu z ostatních druhů loterií a jiných podobných her.

Na tyto prostředky má metropole nárok ve smyslu ustanovení § 41i odst. 1 písm. b) a odst. 3 písm. b) zákona o loteriích.