/zpráva z 20. jednání Rady hl. m. Prahy 23. května 2017/

Pokud by Praha požádala o bezúplatný převod těchto pozemků, omezilo by to možnosti města realizovat plánovaný záměr a také s ohledem na možnost čerpat na projekt dotace. Skládka  se nachází v katastrálním území Velká Chuchle  a Slivenec.

„Stavbou se bude sanovat bývalá skládka směsného odpadu Prahy a bude revitalizována na prostor pro oddech a rekreaci. Tím bude plnit veřejný zájem, protože nově vzniklý prostor budou účelně využívat Pražané k odpočinku,“ uvedla radní Jana Plaminková.

Dostupnost celého areálu je  navázána na stávající pěší zóny i komunikace. Na temeni tělesa skládky je navržen multifunkční přírodní volnočasově-rekreační areál, jehož součástí je oplocené agility hřiště a psí loučka pro volné pobíhání psů, outdoor fitness louka s přírodními cvičebními prvky, menší venkovní přírodní amfiteátr pro pořádání různých akcí, cykloareál  se single-trekovou dráhou a cyklotrialovým hřištěm.

V jižní části areálu je navržena volná pobytová louka a nižší rozhledna. Vše bude propojeno okružní cestou. 

Praha  chce k sanaci využít nejen vlastní finanční zdroje, ale použít i dotace z Evropské unie. To je také hlavním důvodem, proč je úplatný převod vlastnictví pro město efektivní.