Upravený režim jednání byl se všemi politickými kluby zastupitelstva projednán a v zájmu co největší ochrany zdraví byla přijata opatření, která výrazně snižují počet osob soustředěných v jednom prostoru. Díky tomu se na jednání sejde jen zhruba 35 ze 65 zastupitelů napříč politickými stranami.

„Účast členů zastupitelstva byla napříč politickými kluby zredukována tak, abychom eliminovali nebezpečí šíření nákazy koronaviru. Všem zastupitelským klubům děkuji za vstřícnost,“ řekl primátor Zdeněk Hřib.

Na programu zasedání jsou zařazeny body, které není možné odložit. Naopak byly z programu vyřazeny interpelace, a to jak veřejnosti, tak zastupitelů.

Pokud jde o účast starostů městských částí a ředitelů odborů Magistrátu hl. m. Prahy na zasedání, doporučilo hlavní město Praha, aby sledovali jednání prostřednictvím online přenosu. Také veřejnosti je doporučeno, aby jednání pražských zastupitelů sledovala online, i když občanům bude umožněn zvláštní vstup od hlavního vchodu do Nové radnice z Mariánského náměstí a do jednacího sálu, do prostoru veřejnosti vždy vyhrazenému. Médiím je rovněž doporučeno sledovat jednání v přímém přenosu, pro omezený počet akreditovaných zástupců médií, bude platit zvláštní režim pro vstup do budovy, nebudou mít přístup do jednacího sálu.

Zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy začíná v 8:30 hodin, průběh jednání je přenášen v přímém přenosu na portálu hl. m. Prahy: www.praha.eu.