Svoz stacionárních kontejnerů určených ke sběru vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií probíhal 1x měsíčně. Průměrné sebrané množství drobných elektrozařízení činilo v Praze 124 kg (za období jednoho svozu na jednu nádobu) - pro porovnání průměr na jednu nádobu v rámci celé ČR činí 78 kg.

Stanoviště vhodná k umístění výše uvedených kontejnerů byla vytipována Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy ve spolupráci s příslušnými úřady městských částí. Obsluhu stacionárních kontejnerů zajišťovala svozová společnost Pražské služby a.s. Veškeré náklady spojené s tímto zkušebním projektem byly hrazeny kolektivním systémem ASEKOL s.r.o., který rovněž zajistil ekologickou recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů

V průběhu měsíce září byly vyzvány další městské části, které nebyly zahrnuty do zkušebního projektu, aby na svém území vytipovaly lokality, které považují za vhodné k umístění stacionárních kontejnerů ke sběru vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií.

Během 1. čtvrtletí 2012 by se počet červených kontejnerů měl rozšířit o dalších 100 kusů. Informace o umístění kontejnerů budou k dispozici koncem roku 2011 na internetových stránkách:

Tento zkušební projekt navázal na celorepublikový projekt realizovaný v letech 2009-2011, při němž bylo na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy rozmístěno více než 1 300 stacionárních kontejnerů.