S ohledem na usnesení vlády ČR, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a aktuální vývoj situace jsou úřední hodiny a rozsah služeb pro veřejnost na jednotlivých pracovištích stanoveny takto:

Registr vozidel:

Praha 3 - Jarov, Osiková 2

  • pouze pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí pro jednotlivé, předem elektronicky objednané, klienty; úřední doba: pondělí 8.00 - 11.00 hodin a středa 13.00 - 16.00 hodin, v ostatní dny pracoviště pro veřejnost uzavřeno.

Praha 9 - Vysočany, Na Výběžku 11

  • pouze pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí pro jednotlivé, předem elektronicky objednané, klienty; úřední doba: pondělí 8.00 - 11.00 hodin a středa 13.00 - 16.00 hodin, v ostatní dny pracoviště pro veřejnost uzavřeno.

Praha 10 - Bohdalec, Nad Vršovskou horou 88

  • přepážkové pracoviště pouze pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí pro jednotlivé, předem elektronicky objednané, klienty; úřední doba pondělí 8.00 - 11.00 hodin a středa 13.00 - 16.00 hodin;
  • hromadná podání: pouze v pondělí 8.00 - 11.00 hodin bez objednání, ve středu 13.00 – 16.00 hodin pouze výdej hotových požadavků přijatých v pondělí.

                V ostatní dny pracoviště pro veřejnost uzavřeno.

Praha 6 - Radimova 39

  • pouze pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí pro jednotlivé, předem elektronicky objednané, klienty; úřední doba: pondělí 8.00 - 11.00 hodin a středa 13.00 - 16.00 hodin, v ostatní dny pracoviště pro veřejnost uzavřeno.

Vyšehrad, Praha 4 - Na Pankráci 1685/17,19 – pracoviště do odvolání pro veřejnost uzavřeno.

Registr řidičů:

  • pouze pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí pro jednotlivé, předem elektronicky objednané, klienty; úřední doba pondělí 8.00 - 11.00 hodin a středa 13.00 - 16.00 hodin, v ostatní dny pracoviště pro veřejnost uzavřeno.

Agenda správních řízení:

  • pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí úřední doba pondělí 8.00 - 11.00 hodin a středa 13.00 - 16.00 hodin. V ostatní dny je pracoviště pro veřejnost uzavřeno, plánovaná jednání jsou odložena po ukončení krizového opatření vlády.

Agenda zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění – do odvolání zkoušky pozastaveny.

Podání, u nichž je to technicky možné, lze poslat výhradně dálkově, tedy prostřednictvím České pošty, datovými schránkami nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě přes podatelnu úřadu.

Elektronické objednávky konkrétního času a dne návštěvy na jednotlivá pracoviště se zadávají na stránkách www.praha.eu.

Aktuální informace o vývoji situace budou zveřejněny na stránkách www.praha.eu a na jednotlivých pracovištích odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy.