/zpráva z 42. jednání Rady hl. m. Prahy 6. prosince 2011/

Rada odvolala k dnešnímu dni předsedu dozorčí rady Obecního domu Karla Ptáčníka a člena dozorčí rady Antonína Ptáčka. Jako členy dozorčí rady zvolila k 7. 12. 2011 Janu Černochovou a Ludmilu Štvánovou.

Z dozorčí rady Pražské vodohospodářské společnosti rada odvolala k dnešnímu dni Marka Ječménka, Dalibora Mlejnského, Jana Zárubu, Jiřího Fremra, Jana Slezáka a Olega Rybníkáře a novými členy k 7. 12. 2011 zvolila Milana Effenberka Růžičku, Petra Trombika, Stanislava Urbánka, Petra Horáka a Vojtěcha Kose.