Vzhledem ke špatnému technickému stavu autorských objektů připravil Odbor ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s autorem sochařem Olbramem Zoubkem, restaurátorem Jakubem Grecem a architektem Martinem Rosslerem projekt na rekonstrukci autorských objektů a navazujícího okolí. Na základě konzultací s Olbramem Zoubkem proběhla rekonstrukce do podoby dětského hřiště z roku 1961, bohužel dokončení prací se již autor o pár měsíců nedožil.

„Rekonstrukce hřiště do původní podoby poskytne unikátní možnost seznámit se s uplatněním uměleckých objektů pro děti ve veřejném prostoru z doby před více než padesáti lety,“ řekla radní hlavního města Jana Plamínková při dnešním znovuotevření hřiště.

V rámci rekonstrukce hřiště byly doplněny dva chybějící autorské objekty a šplhací tyče dle původního zrealizovaného návrhu z roku 1961. Před samotným restaurováním dochovaných autorských objektů došlo k jejich přemístění pomocí jeřábů do původní polohy. Byly zrekonstruovány zpevněné mlatové a dlážděné povrchy, vznikla nová posedová zídka a bylo upraveno pítko. Celkové náklady na rekonstrukci činily 1,3 milionu Kč a byly hrazeny z rozpočtu hl. m. Prahy. V rámci dohledání historických údajů a dokumentací vznikl také informační panel, který návštěvníkům dětského hřiště poodhalí průběh realizace a restaurování autorských objektů včetně dobových fotografií.