„Zookoutek je častým cílem návštěvníků kamýckého lesoparku, kteří ocení i netradiční zvířecí obyvatele. Ostatní pražské zookoutky slouží jako detašovaná pracoviště záchranné stanice pro volně žijící živočichy a do nich umisťujeme převážně živočichy z naší přírody, jejichž zdravotní stav již neumožňuje návrat do volné přírody,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.

Našly zde útočiště opět kozy kamerunské, jenž byly i v původních výbězích, ale nově také kozy walliserské, které mají svou domovinu ve švýcarských Alpách a svým “black and white” zbarvením vypadají, jakoby si půlku těla namočily do kbelíku s bílou barvou. Bažantí voliéru obydleli pestří bažanti diamantoví.

Lesy hl. m. Prahy spravují vedle kamýckého zookoutku, další tři, do kterých umisťují trvale handicapované živočichy, kteří se již nemohou vrátit do volné přírody.