Ve dnech 28. – 30. 3. 2016 proběhla v Praze návštěva prezidenta Čínské lidové republiky. Za zajištění bezpečnosti státní návštěvy je zodpovědný Útvar pro ochranu státních činitelů Policie ČR, který dne 16. 3. 2016 podal žádost o povolení uzavírky některých komunikací v hl. m. Praze v rozsahu, který vycházel z vyhodnocení bezprostředních rizik. Jednalo se o zcela standardní postup, kdy rozsah záboru vychází z analýzy rizik (dle sdělení ochranné služby se jedná o jednu z nejvýše postavených osob na světě z hlediska bezpečnosti rizik a zajištění ochrany, zcela srovnatelnou s prezidenty USA a Ruska), v době podání žádosti znalosti programu státní návštěvy, místa pobytu a dalších faktorů nezbytných pro zajištění bezpečnosti. Jednou z podmínek pro efektivitu těchto opatření a minimalizaci rizik je i utajení přesněného časového programu ve vztahu k jednotlivým lokalitám. Proto byla konkrétní dopravní opatření v konkrétních lokalitách přesně časově specifikována pouze v situacích, které byly přílohou rozhodnutí. Stejně tak bylo povoleno užití oplocenek.

Obdobným způsobem bylo postupováno i při státní návštěvě prezidenta USA Baracka Obamy v roce 2009 nebo při Summitu hlav států v Praze v roce 2014, kdy právě z důvodů zajištění bezpečnosti nebyl na základě požadavku Policie ČR podrobně předem zveřejňován přesný program státní návštěvy.

Na druhou stanu byla rozhodnutím povolená opatření omezena pouze na, dle požadavku a stanoviska ochranné služby, nezbytnou dobu dle specifikace na jednotlivých situacích s vědomím, že v případě, kdy nebude povolený rozsah nezbytný, Policie dle podmínky č. 2 Rozhodnutí opatření časově či prostorově omezí. 

Ing. Jan Heroudek
ředitel Odboru dopravních agend MHMP

Praha 1. 4. 2016

Reakce na článek: http://neovlivni.cz/dokument-kterym-krnacova-dovolila-policii-tri-dny-blokovat-prahu/