Reagujeme na sérii reportáží Jana Moláčka z pořadu Reportéři ČT, ve kterých podával jen část informací, které získal, a zavádějícím způsobem informoval veřejnost o umístění reklamních sdělení v podobě českých a čínských vlajek na sloupech veřejného osvětlení. Konkrétně jde o reportáže ze 4. 4. 2016 a 25. 4. 2016.

Předně bychom rádi upozornili na to, že se nejedná o nic nestandardního, když si někdo tzv. „narychlo“ pronajme reklamní plochy. V reklamní branži se jedná o zcela běžnou věc a magistrát by tak postupoval při návštěvě jakéhokoliv jiného státníka, pokud bychom o to byli požádáni.

Jedná se o plochy ve vlastnictví magistrátu, které má dlouhodobě pronajaté společnost BigBoard Praha. Tato společnost do dnešního dne nevyjádřila nesouhlas s umístěním reklamního sdělení na sloupech veřejného osvětlení. Za tohoto předpokladu a za předpokladu souhlasu magistrátu je možné reklamní sdělení na tyto plochy dočasně umístit.

Smlouva se společností BigBoard Praha je ukončená k 31. 12. 2015. Návrh na uzavření nových smluv od 1. 1. 2016 nebyl v lednu 2016 radou hl. m. Prahy schválen. Problematika byla tedy znovu předložena k projednání do Majetkové komise RHMP, která na svém jednání v březnu 2016 doporučila prodloužit současný nájem. Na základě tohoto závěru komise je zpracován nový tisk, který bude předložen radě. Současně město řeší koncepčně další kroky, jak bude postupováno při pronájmu sloupů v druhé polovině roku 2016 a dále. Společnosti nájemné nadále hradí a to v režimu faktického užívání, čímž nevzniká neoprávněné užívání majetku HMP.

Magistrát hlavního města Prahy nemá se společností Samsung v této věci žádný smluvní vztah. Hlavní město v žádném případě nikomu nepřikazovalo, aby byly reklamní plochy uvolněny pro potřeby města, jak naznačuje společnost Starcom Mediavest Group Praha. Podle nás se jedná o zcela účelové prohlášení, které pouze slouží ke zviditelnění jejího klienta.

Důrazně odmítáme, že by do celého procesu jakkoliv vstupoval někdo ze členů rady nebo zastupitelstva. Jedná se o standartní proces, který je v gesci odboru Magistrátu hlavního města Prahy.