Vážený pane předsedo,

k Vašemu e-mailu, který se týká Daniela Landy a Vašemu rozhořčení napíši, že bylo by dobré si nejdříve zjistit fakta, až následně psát rozhořčené dopisy. Nikdy jsem neuvedl, že pan Landa bude autorem ústřední hudby. Řekl jsem, že bych rád oslovil i jiné spektrum lidí, než osloví naše nové, námi připravované muzeum věnované Karlu IV. 

Děti má oslovit divadelní hra v níž bude ukázán přijatelnou formou Karel IV. U dospělé části společnosti by bylo dobré a zajímavé, aby někdo přinesl skladbu/skladby na téma Karla IV. Na tiskové konferenci, které byl přítomen i prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy v Praze, byla tato otázka otevřena. Rád bych zde zdůraznil, že mou snahou je otevřít širší diskusi na téma znělka oslav (ano či ne). Interpretovat mé vyjádření jako konečné rozhodnutí by tedy bylo zcela mylné.

Pan Landa byl dán jako příklad, jelikož již má skladby věnované jak Karlu IV. ,tak Lucemburkům. A že byl Karel IV. Evropan je pro mne naprosto stěžejní. Jak ostatně píšete v e-mailu níže, v tomto historickém období se o pojmu „národnost“ nedá ještě dle historiků hovořit v dnešním chápání smyslu tohoto slova. Avšak o jeho neskrývané náklonnosti k českým zemím a především o jeho velkých zásluhách o rozvoj Prahy a celých českých zemí nemůže býti pochyb a snad nám to i dává právo považovat ho dnes za velkého Čecha.

A v neposlední řadě bych rád zdůraznil, abychom také posuzovali uměleckou kvalitu díla, což je známka vyspělé a moderní demokratické společnosti.

Věřím, že toto mé stanovisko pochopíte.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Jan Wolf

 

Reakce radního Jana Wolfa na dotaz Spolku studentů historie FF UK