Magistrát hl. města Prahy umožňuje výkon odborných praxí studujícím středních, vyšších odborných a vysokých škol působících na území ČR. Studijní praxe je vždy bezplatná a je určena pouze těm studentům a studentkám, kteří ji mají jako povinnou součást studia a je nezbytná pro řádné plnění vzdělávacího programu.

Studijní praxe není určena pro absolventy/absolventky škol ani pro studující, kteří chtějí praxi absolvovat dobrovolně z důvodu nabytí praktických zkušeností a nemají ji nařízenou školou jako nedílnou součást studia.

Cílem praxe je nabytí teoretických a praktických zkušeností a získání odborných poznatků a přehledu o fungování úřadu.

Praxe je realizována vždy pouze na základě smlouvy sepsané Magistrátem hl. města Prahy. Jiné smlouvy akceptovány nejsou. Před začátkem studijní praxe, nejpozději však v den nástupu, je povinností studenta/studentky absolvovat školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požárních ochraně.

Máte-li zájem seznámit se s chodem Magistrátu hl. města Prahy, nahlédněte do naší aktuální nabídky praxí.