Adresa Telefon a fax Návštěvní hodiny 
Magistrát hl. m. Prahy Informační středisko Mariánské nám. 2 110 01  Praha 1 tel.: 12 444
 
Pondělí - Čtvrtek  8.00 - 18.00 hod.
Pátek   8.00 - 16.00 hod.        

Činnost Informačního střediska:

 informační středisko
 • poskytuje informace o činnosti a působnosti odborů magistrátu, rady, zastupitelstva a organizací založených a zřízených hlavním městem Prahou
 • poskytuje poradenské služby o postupu a způsobu vyřizování záležitostí občanů na magistrátu a okrajově na úřadech městských částí
 • zpracovává a vydává písemné informační a propagační materiály o činnosti radnice
 • zabezpečuje provoz informační telefonní služby prodává Sbírky nařízení hlavního města Prahy a poskytuje poradenskou pomoc k platnosti a obsahové návaznosti jednotlivých vyhlášek
 • nabízí propagační materiály organizací hlavního města Prahy

Přehled písemných informací zveřejněných v informačním středisku:

 • Informační bulletin magistrátu (adresář představitelů hlavního města Prahy, odborů a oddělení magistrátu, organizací zřízených a založených hlavním městem Prahou)
 • Adresář městských částí
 • Návody na postup při vyřizování záležitostí na Magistrátu hlavního města Prahy
 • Popis postupu při podávání návrhu, podnětu nebo stížnosti
 • Sazebník úhrad za poskytování písemných informací (dle zákona o svobodném přístupu k informacím)
 • Informace o způsobu podání a vyřízení žádosti o poskytnutí informace
 • Formuláře k žádostem o vyřízení věci
 • Tématické a aktuální informace o důležitých opatřeních, rozhodnutích, projektech a akcích radnice
 • Témata, podmínky a formuláře k vyhlášeným grantovým programům
 • Přehledy, seznamy, tabulky s důležitými údaji o magistrátu
 • Orientační mapky budov magistrátu
 • Informační a propagační materiály organizací zřízených hlavním městem Prahou
 • Seznam katastrálních území hlavního města Prahy
 • Tématický rejstřík platných právních předpisů hlavního města Prahy
 • Tématický rejstřík platných a neplatných právních předpisů hlavního města Prahy
 • Tématický rejstřík oznámení hlavního města Prahy uveřejněných ve Sbírce právních předpisů HMP
 • Chronologický rejstřík právních předpisů hlavního města Prahy
 • Informace o místech prodeje zákonů ČR

 

K prodeji:

 • Sbírky právních předpisů hlavního města Prahy

 

K nahlédnutí:

 • Usnesení Rady hlavního města Prahy
 • Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy
 • Přehled záměrů hlavního města Prahy
 • Sbírky zákonů ČR