znakPrvní písemná památka o Běchovicích se nám zachovala v listině Anežky z roku 1228 potvrzené papežem Řehořem IX. ze dne 2. června roku 1229. Původní samostatná obec Běchovice byla připojena k Praze roku 1974, od roku 2001 spadají pod správní obvod Praha 21.