Přihlášky se přijímají do 23. října do 12:00 hodin. Podrobnosti o výběrovém řízení na: http://www.praha-bechovice.cz/