Hlavním bodem je rozpočet na rok 2023, dále projektová dokumentace na revitalizaci hřbitova a návrh k restaurování zvoničky. Kompletní program je k dispozici na: https://www.praha-benice.cz/