Hodnotit se bude nejen rychlost plavby přes koupaliště ale také originalita plavidla. Nad bezpečností plavců budou bdít hasiči. Další informace na: https://www.brezineves.cz/.