Přihlášku s požadovanými doklady je třeba doručit do 18. listopadu 2020 do podatelny úřadu. Více zde: http://www.cakovice.cz/.