Přihlášky se přijímají do 30. října. Podrobnosti o výběrovém řízení na: http://www.cakovice.cz/