Kontejner na BIOODPAD bude přistaven v sobotu  29.3.2014 a další sobotu 5.4.2014 v čase od 13:00 - 16:00 hodin v ul. Čs. tankistů před budovou úřadu městské části.

Více informací - bio JARO
                       - bio PODZIM  

Zpráva MČ Praha  - Dolní Měcholupy