Začátek ve 14:00 hodin, připraven bohatý program a soutěže o ceny. Podrobnosti na: http://www.dolnimecholupy.cz/kalendar-akci/akce-v-dolnich-mecholupech/detsky-den-2-6-2019.html.