Připraven zábavný program, začátek od 14:00 hodin v hasičské zbrojnici. Více informací zde: http://www.dolnimecholupy.cz/kalendar-akci/akce-v-dolnich-mecholupech/krest-hasicske-cisterny-1-9-2019.html