Začátek vždy od 16:00 hodin v parku za školou a v Malém háji. Připraven bohatý program. Více na http://www.dolnimecholupy.cz/kalendar-akci/akce-v-dolnich-mecholupech/staveni-majky-a-paleni-carodejnice-28-a-30-4-2019.html