Pro všechny děti, pro ty nové i ty co už do MŠ docházely, byl měsíc září ve znamení seznamování se s novým prostředím, s novými kamarády i učitelkami, s novými pravidly života v MŠ.

Většina těch nejmladších dětí jen s několika slzičkami překonala přechod z maminčiny péče do „školkového“ života, starší děti velmi brzy zvládly změnu již zaběhnutých zvyklostí: nový přístup do MŠ - vchod B, nové prostory pro hru a učení i odpočinek v 1.patře budovy MŠ.

S přicházejícím podzimem jsme již po šesté uspořádali odpoledne prožité společně s rodiči při pouštění draků na Drakiádě. Starší děti si s nadšením zopakovaly výlet do“ Šťastné země“ u Turnova, kde po celé dopoledne využívaly ke hře množství průlezek a vzduchovou trampolínu.

V říjnu jsme navštívili Základní školu, abychom společně se staršími kamarády oslavili svátek Halloween a začátkem listopadu se předškoláci zúčastnili vyučování v 1.třídě. Všechny děti se velmi těšily na překvapení. Čekání na velkou událost nám trochu pokazilo počasí svým nenadálým prvním sněhem, ale minulý týden jsme se dočkali. Sluníčko vysušilo školní zahradu a tak na ni mohla být nainstalována nová dvouhoupačka s prolézačkou – sponzorský dar pro MŠ, který prostřednictvím pana Michala Berky nám poskytla firma Akzo Nobel Coating, a.s. Další sponzorské dary jsme získali od rodičů dětí docházejících do MŠ: od paní Bayerové finanční částku na nákup hraček a paní Dvořáková zakoupila pro děti z MŠ velkou stavebnici kartonových cihel. Nové závěsy v přízemí budovy i kapsáře do nových šaten a tříd nám jako sponzorský dar ušila firma paní Drahoňovské a Laštůvkové.

Pro děti je v mateřské škole každý den připraven bohatý program, který je zpestřen různými akcemi. Ty jsou v tomto období už v duchu předvánočního očekávání. Začátkem prosince pojedeme na výlet na prohlídku vánočně vyzdobeného zámku Berchtold, pak
MŠ přivítáme Mikuláše s čertovskou nadílkou a již nyní připravujeme program i dárečky pro rodiče na vánoční besídku.

Všechny akce se snažíme prostřednictvím fotografií uvádět na našich stránkách www.msdm.cz.

Dagmar Jindrová, ředitelka MŠ