Dotace může být poskytnuta jak fyzickým, tak právnickým osobám. Podání žádosti do 30. 9. 2013.
Další informace o pravidlech programu, formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná mezi žadatelem a hl. m. Prahou, jsou k dispozici na webových stránkách envis.praha.eu v sekci Energetika a ŽP.

Zpráva MČ Praha – Dolní Měcholupy