1. února 2014 bylo otevřeno SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÉ CENTRUM, Milánská 472, Praha 10 - Horní Měcholupy, které nabízí poradenské služby viz 

Zpráva MČ Praha – Dolní Měcholupy