Pro tento účel bylo dne 11.6.2014 vydáno MČ Praha 15 povolení zvláštního užívání místní komunikace pod č.j. 29763/2014/OD/Fri.

Zpráva MČ Praha - Dolní Měcholupy