Zápis do 1. třídy ZŠ Kutnohorská 36, Dolní Měcholupy se bude konat  3. a  4. února 2014 od 14.30 do 17.00 hodin

Zpráva MČ Praha – Dolní Měcholupy