Zápis do 1. třídy MŠ Dolní Měcholupy, Ke Školce 254/12 pro školní rok 2014/2015 se bude konat  v pátek  7. března 2014  9.00 - 11.00  a 15.00 - 17.00 hodin

Den otevřených dveří se koná 26. února od  10.00 - 11.30 a 15.00 - 16.30 hodin 

Zpráva MČ Praha – Dolní Měcholupy