Zpravodaj přináší pravidelné informace z místního úřadu, na stránkách Hydeparku jsou zveřejněny názory zastupitelů na aktuální dění a věnuje se mimo jiné také dosud neuskutečněnému záměru stavby domu seniorů. K přečtení na stránkách: https://www.praha-klanovice.cz/