V neodkladných záležitostech je možné se obrátit na starostu Královic Ing. Josefa Pluhaře. Více na: https://www.mckralovice.cz/