Zasedání je veřejné, začátek od 18:00 hodin. Podrobný program na: https://www.mckralovice.cz/program-21-verejneho-zasedani-zastupitelstva-mc/.