Začátek od 18:00 hodin, zasedání je veřejné. Více na: https://www.mckralovice.cz/termin-konani-3-verejneho-jednani-zastupitelstva-mc/.