znakPoprvé se Kunratice připomínají v roce 1287 jako ves s tvrzí, která se jmenovala Chunratitz. V průběhu let 1918–1938 se obec rozrůstala, většina obyvatel dojížděla za zaměstnáním do Prahy, a tak zanikl původní zemědělský ráz obce. Okolí Kunratic, především Kunratický les a rybník Šeberák, jsou dosud vyhledávaným výletním a rekreačním místem. Dnem 1. ledna 1968 jsou Kunratice připojeny k hlavnímu městu Praha a zákonem z roku 1990 se stávají Městskou částí Praha-Kunratice.