Úřad podnět zaeviduje, označí v mapě a dále řeší se Správou služeb hl. m. Prahy. V mapě jsou vidět nejen nahlášená nepojízdná vozidla, ale i ta již odstraněná. Stránky městské části: https://www.praha-libus.cz/