znakLibuš je katastrální území nacházející se na jižním okraji Prahy. Zahrnuje dvě úplná katastrální území, Libuš a Písnice. Působnost pověřeného úřadu pro Městskou část Praha-Libuš vykonává Městská část Praha 12. Jde o poměrně klidnou městskou část s převahou rodinných domků, bytových domů a vyznačující se zahrádkářskou osadou.