Další informace o dění v této městské části jsou k dispozici na stránkách: https://www.prahanebusice.cz/