Podrobnosti k výběrovým řízením jsou k dispozici na: http://www.mcnedvezi.cz/