znakPetrovice se rozkládají v jihovýchodním cípu hlavního města Prahy mezi Jižním Městem, Horními Měcholupy a Uhříněvsí. Jádro původní vesnice leží na úbočí údolí Botiče. Osada Petrovice vznikla jako řada středověkých sídel v blízkosti vodoteče. Název Petrovic je odvozen od jména vlastníka a je vykládáno i jako Petrova ves. Největší rozvoj zaznamenaly Petrovice po roce 1716, kdy je koupil František Peceli z Adlersheimu. Po roce 1989 se staly Petrovice jednou z 57 městských částí s vlastním zastupitelstvem.