Předpokládaný den nástupu je 1. dubna 2021. Přihlášku s požadovanými doklady včetně příloh je nutno doručit poštou do 3. února 2021. Podrobnosti na: https://www.prahapetrovice.cz/